Volg je natuur!

Hoe stiller je wordt hoe je meer je hoort!

DE WINTER
Wat zegt het je eigenlijk?
En weet je dat het heel normaal is?

Ben jij ook zo toe aan rust, ALLEEN MAAR RUST!
ER IS NIETS MIS MET JOU, DIT IS HEEL NORMAAL VOOR DE PERIODE VAN HET JAAR.

Doe waar je behoefte aan hebt!

Volg ten alle tijden waar je behoefte aan hebt want alleen dat brengt je dichter bij jezelf en dat fijne leven dat als vanzelf ontstaat wanneer jij leert je eigen behoefte te volgen.

Een fijn leven hebben is precies de bedoeling van het leven!

Persoonlijk vind ik een fijn leven nogal zacht uitgedrukt voor datgene wat mogelijk is in dit aardse bestaan want er is zoveel meer mogelijk maar voor nu voel ik dat ik het zo mag uitdrukken voor jou.

JIJ BENT TOE AAN RUST!

Ben jij geneigd om te denken dat er iets mis met je is of dat je iets verkeerd hebt gedaan, dat je te lang door bent gegaan?
Ik kan je vertellen dat er niets mis met je is.

Je doet het niet verkeerd!

Je doet het precies zoals het momenteel in jou vermogen ligt en vanaf hier mag je je gaan afvragen waar je naartoe wilt, waar je behoefte ligt en wat je mag loslaten.
Vanaf hier mag je je actie aanpassen wanneer je merkt dat het anders mag.
En actie betekent niet harder en meer en energiek.
Actie betekent nu ECHT je behoefte gaan volgen.
En als dat rust is pak dan ook die rust!

Deze periode van het jaar, de winter vraagt op zich al om rust en loslaten.

Dit is dus je kans om helemaal op te gaan in de behoefte die je hebt zonder daar iets van te vinden, zonder er enige vorm van kritiek op te hebben.
Je bent eraan toe maar ook de natuur vraagt erom en jij als deel van het groter geheel mag hier gewoon aan toegeven.

De winter is een periode waarop geest en lichaam tot rust komen en waarin jij contact kunt maken met het dieper innerlijke weten waar je ALTIJD op kunt intunen.

De winter is de tijd voor zelfreflectie.

Op dit punt mag je dankbaar accepteren waar je je nu bevind in het leven en vanaf hier mag je voelen waar je naartoe mag en wilt bewegen.

In de natuur zie je dat de energie diep in de wortels is teruggetrokken.
De natuur wacht af, rust uit van het afgelopen jaar en bouwt kracht op voor een volgende cyclus.

Voel je hem?
Ga eens bij jezelf na?
Blijf jij doorrennen of gun je je datgene waar de natuur je toe beweegt?
Sta jij jezelf toe om naar binnen te keren?

Rusten
Reflecteren
Bezinnen
Vertragen
Woorden die zomaar in me opkomen.
Datgene wat jij kunt ondernemen voor jezelf om je klaar te maken voor de lente.

Bij de winter hoort het element water.

Water is flexibel en zoekt de makkelijkste weg en zo mag ook jij meebewegen met de stroom.

Geef toe aan je gevoel om te willen rusten.
Hoe dat in de praktijk ook uit ziet, durf je ruimte in te nemen, dit komt je uiteindelijk alleen maar ten goede.

Misschien ben jij nog gericht op de eisen van de buitenwereld zoals we vanuit ons jonge leven aangeleerd krijgen .
We moeten van alles om……………………, we horen te doen wat …………….want anders,  er moet gepresteerd worden al in onze jonge jaren  en dan de zin die iedereen wel kent: “voor wat hoort wat.”
Zo geleerd zo gedaan en in je volwassen leven leg je jezelf van alles op omdat je denkt dat je moet voldoen aan verwachtingen of omdat je verwachtingen hebt van jezelf.
De lat ligt veelal hoog.

In de winter komt de natuur tot stilstand maar het water stroomt door.
Net als de bamboo een lange periode onder de grond vertoefd en flink bezig is zonder dat dat zichtbaar is om dan ineens uit te grond te schieten.

Hoe meer rust er is hoe meer vernieuwing er kan ontstaan want in de rust vind je immers je antwoorden.

HOE STILLER HET WORDT , HOE MEER JE GAAT HOREN!!!

En als je het goed aanpakt dan kan dit wel eens tot uiting komen als een transformatieproces waarin obstakels uit het verleden opgeruimd worden, oude pijnen, angsten en gedachten patronen naar boven kunnen drijven en ook dan doet de natuur zijn werk want het element water dat verbonden is met de winter staat voor reiniging en zuivering.

De winter vraagt ook om beslissingen te nemen over de richting die je wilt inslaan en ook daar mag je diep van binnen over voelen.
Je hoofd gaat je hier geen antwoord op geven.

In dit hele proces, in deze hele winterperiode mag je zacht, vriendelijk en empatisch naar jezelf zijn.

Je mag bovendien in de periode de creativiteit rijkelijk laten stromen en vanuit zachtheid naar jezelf je klaar maken voor de lente.

ALLEEN JIJ KUNT JE DICHTER BIJ JEZELF BRENGEN!!!

Zo creëer je een fijner en lichter leven voor jezelf waarin jij datgene mogelijk maakt waar je zo naar verlangt.

De winterperiode  , het loslaten, de dankbaarheid, de rust en de verbinding met jezelf zijn de thema’s waar ik deze periode iedere week mee dans tijdens de dansmomenten die energetisch en helend doorwerken in je hele systeem.

In liefde Lydia
Kom thuis in jezelf!